Tips 10อาชีพการสร้างรายได้ออนไลน์

ปัจจุบันตลาดแรงงานในต่างประเทศและในไทยเอง มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมโลก  และให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล จึงส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆ หรืออาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 การทำงาน ทำธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ทและแพลตฟอร์มต่างๆ 

.
บทความนี้เราจะพาไปรู้จัก  10 อาชีพออนไลน์เพิ่มรายได้ ที่ทุกคนสามารถทำได้ แม้จะอยู่บ้านก็ตาม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาอาชีพใหม่ๆ หรือใครที่กำลังได้รับผลกระทบในสถานการณ์ตอนนี้ได้เป็นไอเดียกันนะครับ