VIDEO MARKET SHOP

https://www.youtube.com/watch?…

สร้าง Brand Name

การสร้างแบนรด์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ในโลกของการค้าขายได้ยาวนาน

สถานที่แนะนำสำหรับแม่ค้าออนไลน์

สถานที่ต่างๆที่แม่ค้าออนไลน์ได้ทำธุรกิจ เพื่อให้คนในกลุ่มได้เห็นการขายของออนไลน์อย่างแท้จริง แบบสดๆ