ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19

แม้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่…