ย้ายค่ายมาขายไม้ตามกระแส..ต้องรู้จัก “บอน”

บอน เป็นต้นไม้ที่คนส่วนใหญ่รู้…