สร้าง Brand Name

การสร้างแบนรด์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ในโลกของการค้าขายได้ยาวนาน